گفتگو با «ست جونز» مشاور ارشد در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی درباره امنیت تنگه هرمز

30 مرداد 1398