گفتگو با علی گزرسز (رها)، حراج ناموفق يک كتاب ناياب و طرح تابستانه كتاب در ايران

25 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علی گزرسز نويسنده، نمايشنامه نويس و ترانه سرا از نمايشنامه انتظار با موضوع قتلهای زنجيره ای می گويد، نسخه ناياب كتاب آليس در سرزمين عجايب را كسی نخريد و طرح تابستانه كتاب در شهرهای مختلف ايران اجرا مي شود.