گفتگو با فرهنگ جهانپور- بخش دوم

03 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سن روحانی که با کسب حدود 18 میلیون رای به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. در طول مبارزات انتخاباتی و مناظره های تلویزیونی بر لزوم تغییر وضعیت مملکت از حالت امنیتی و خارج کردن ایران از انزوای کنونی تاکید می کرد. آیا مردم می توانند انتظار بهبود وضعیت را داشته باشند یا اینکه این اظهارات صرفا برای جلب حمایت رای دهندگان بویژه جوانان عنوان شد و نباید روی آن حساب شود. بیژن فرهودی این پرسش را با فرهنگ جهانپور استاد امور خاورمیانه در دانشگاه آکسفورد در میان گذاشته است.