گفتگو با دکتر نوری زاده پيرامون انتخابات رياست جمهوری ايران

04 مهر 1388
بشنوید
گفتگو با دکتر نوری زاده پيرامون انتخابات رياست جمهوری ايران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.