گفتگو با امضا کنندگان منشور ۹۱

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سيامک دهقان پور، مجری برنامه افق با روحی شفیعی، از امضا کنندگان منشور۹۱، آرش نراقی، استاد فلسفه و دین در کالج موروین، رامین جهانبگلو، مهرداد حریری و مهرداد لقمانی، از نویسندگان منشور ۹۱ پيرامون اين حرکت گفتگو کرد.