گفتگو با الن ایر پیرامون مذاکرات با ایران در آلماتی

11 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدرتهای بزرگ مذاکرات تازه پایان یافته با ایران در آلماتی را مفید توصیف کرده اند و اميدوارند که ایران با برداشتن گامهایی در جهت اعتماد سازی راه را برای دستیابی به توافقی درازمدت در رابطه با مساله هسته ای اش هموار سازد. همکارم بیژن فرهودی در این زمینه گفتگویی با الن ایر سخنگوی فارسی بین وزارت امورخارجه آمریکا انجام داده است.