گفت و گو با سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهایی

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیدا شدن پیکر یک زن بهایی در بیابانهای اطراف دماوند واکنش ها و انعکاس گسترده ای را در فضای مجازی در بر داشته است.