نمایشگاه جنگ جهانی دوم در آلمان

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی که بر روی عواقب جنگ جهانی دوم تمرکز میکند، به تازگی در موزه تاریخی برلین در آلمان گشایش یافته است.نمایشگاه ۱۹۴۵، پیروزی، آزادی، و شروعی تازه، با هفتادمین سالگرد پیروزی اروپا در هشتم ماه مه مصادف شده است.