برنامه صدر اعظم آلمان برای واردات گاز طبیعی از آمریکا

02 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلمان بزرگترین بازار انرژی اروپاست و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در صدد است تا راه را برای واردات گاز طبیعی از آمریکا هموار کند. رضا الهّیاری از لندن گزارشی در این باره فراهم کرده گه برای شنیدنش به لندن می رویم.