دادگاه آلمان یک نئونازی متهم به قتل ۱۰ نفر را به حبس ابد محکوم کرد

20 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک دادگاه در آلمان متهم ردیف اول پرونده قتل ده نفر عمدتا مهاجران ترک توسط یک فرد نئونازی را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. بئاته چائپه، ۴۳ ساله به قتل هشت شهروند ترک تبار، یک یونانی و یک پلیس زن آلمانی در حدفاصل سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی متهم است.