تجمع شرکتهای بزرگ اینترنتی در مجتمع جدید آلمان

30 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مجتمع اداری شامل شرکتهای بزرگ اینترنتی و شرکتهای نوپای فن آوری در برلین آلمان گشایش یافت. این مجتمع در محوطه ای بنام فاکتوری بنا شده، که ۲۵ سال پیش دیوار برلین در آن فرو ریخت.