توافق آلمان و اسپانیا درباره مهاجران سرگردان

17 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلمان می گويد، با دولت اسپانيا در زمينه بازگرداندن پناهجويانی که ابتدا در مرز اسپانيا ثبت نام کرده و اکنون در آلمان به سر می برند به توافق رسيده است. اين نخستين گام دولت آلمان در جهت اختلافات سياسی داخل کشور در ارتباط با مسئلۀ مهاجرت تلقی می شود.