پلیس آلمان: ارتباطی بین مهاجم مونیخ و سازمان های تروریستی دیده نمی شود

02 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس پلیس مونیخ می گوید، علی سنبلی عاملِ ایرانی تبار کشتار در یک مجتمع خرید در آن شهر، به تنهایی دست به این اقدام زده و هیچ مدرک و دلیلی مبنی بر ارتباط او با سازمان های تروریستی از جمله داعش در دست نیست.