مرکل با سرعت بخشیدن به اخراج پناهجویانی که مرتکب جرم می شوند، موافقت کرد

19 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۲۰ نفر از بیش از ۳۰ مظنونی که به اتهام خشونت و آزار جنسی در شب سال نوی میلادی در شهر کلن آلمان بازداشت شده اند از پناهجویان هستند. صدراعظم آلمان در واکنش به خشونت دسته جمعی در این شهر از پیشنهاد سرعت بخشیدن به روند اخراج مهاجرانی که مرتکب جرائم جنائی می شوند، حمایت کرد.