آلمان یک سایت اینترنتی وابسته به چپگرایان افراطی را مسدود کرد

03 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت کشور آلمان روز جمعه یک سایت اینترنتی وابسته به چپگرایان افراطی را مسدود کرد. این سایت متهم است که از جمله در طی گردهمایی جی بیست در تابستان گذشته در آلمان تبلیغ خشونت کرده است. گزارش شهلا آراسته