پلیس مونیخ: مظنون حمله با چاقو به عابران دچار مشکلات روانی است

29 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آلمان، پلیس شهر جنوبی مونیخ می گوید فرد مظنون در حمله با چاقو به هشت عابر در خیابانهای این شهر، نیتی تروریستی نداشته، بلکه دچار مشکلات روانی است. هبرتوس آندره، رئیس پلیس این سومین شهر پرجمعیت آلمان، می گوید تشخیص نهائی انگیزه مظنون به تکمیل تحقیقات بستگی دارد.