نمایشگاه مجسمه های یخی در آلمان

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره یخ آلمان، امسال به افتخار داستان های هزار و یک شب با به نمایش گذاشتن مجسمه های بزرگ یخی و شنی که بیست هنرمند بین المللی در ساختن آنها دست داشته اند برپا شده است.