سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت: سرکوب آزادی بیان حمله به ذات بشر است

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به رغم مخالفت ایران با سخنرانی سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار، او روز سه‌شنبه در آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت سخنرانی کرد.