هنرنمایی پناهجویان سوری در آلمان با اجرای اپرای" کوزی فن توته" موتزارت

12 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پناهجویان سوری در آلمان، همراه با خوانندگان بین الملی اپرا، و به کمک یکی از آثار موتزارت، امیدوارند صلح و دوستی را جایگزین جنگ و ستیز کنند.