وضعیت پناهندگان در آلمان پس از پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات اخیر

07 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هجوم میلیونها متقاضی پناهندگی به آلمان در سال ۲۰۱۵ باعث شد حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» که یک حزب ضد مهاجرت است، با کسب ۱۳ درصد آرا در انتخابات هفته گذشته آلمان پیروز شود. دولت آلمان امیدوار است هر چه سریع تر پناهدگان به یکپارچگی برسند.