درگیری مخالفان و حامیان سیاست های مهاجرتی در آلمان

11 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درگیری های روز شنبه مخالفان و حامیان سیاست های مهاجرتی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در شهر شرقی کمنیتز شماری زخمی بجا گذاشت.