فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهوری جدید آلمان شد

25 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز یکشنبه پارلمان آلمان رئیس جمهوری جدید آن کشور را انتخاب کرد. گزینه پارلمان برای این مقام تشریفاتی، ، وزیر خارجه پیشین آن کشور بود.