راهپیمایی نوروزی مهاجران کرد در آلمان

26 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوروز برای مهاجران کرد در آلمان امروز با تظاهرات و راه پیمائی آنان علیه ترکیه همراه بود که ضمن آن همبستگی خود را با کردهای ساکن شهر عفرین در گیر در جنگ ابراز کردند