ماموریت جدید آژانس فضایی اروپایی: سفر به عطارد

27 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان آژانس فضایی اروپایی برای ماموریت مهمی به سوی عطارد آماده می شوند. انتظار می رود سفینه این آژانس در ماه اکتبر از گویان فرانسه به فضا پرتاب شود.