نمایشگاهی از آثار آدلف مِنزِل نقاش آلمانی به مناسبت دویستمین سالروز تولدش

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلته ناسیونال گالری، گالری ملی کهن برلین دویستمین سالروز تولد آدلف مِنزِل که یکی از بزرگترین نقاشان قرن نوزدهم آلمان محسوب می شود را با نمایشگاهی که تضاد کارهای عمومی و خصوصی او را مورد مطالعه قرار میدهد جشن گرفته است.