پلیس آلمان به سوی تظاهرات چپگرایان گاز فلفل پرتاب کرد

12 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها معترض چپ گرا در آلمان با پلیس و هواداران حزب راست گرای " آلترناتیو برای آلمان " موسوم به آ.اف.د، که کنگره سالانه خود را بر گزار کرده است ، درگیر شدند.