خشم اصولگرایان از اظهارات نایب رییس مجلس آلمان

07 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اظهارات نایب رییس مجلس آلمان در سفر به ایران خشم اصولگرایان را برانگیخته است . کلوديا روت از جمله خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده است . اظهاراتی که از سوی منتقدان دخالت در امورداخلی ایران قلمداد شده است . گزارش کوروش صحتی