آلمان می گوید تا زمانیکه ایران به تعهدات خود عمل کند، به برجام پایبند می‌ماند

08 اوت 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزارت امور اقتصادی آلمان، امروز بار ديگر در تأکيد رويکرد خود در ارتباط با از سرگيری تحريم های آمريکا بر ايران تأکيد کرد که آلمان تا زمانيکه ايران به تعهدات خود کند، به توافقنامۀ برجام وفادار خواهد ماند.