آلمان می گوید تا زمانیکه ایران به تعهدات خود عمل کند، به برجام پایبند می‌ماند

17 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت امور اقتصادی آلمان، امروز بار ديگر در تأکيد رويکرد خود در ارتباط با از سرگيری تحريم های آمريکا بر ايران تأکيد کرد که آلمان تا زمانيکه ايران به تعهدات خود کند، به توافقنامۀ برجام وفادار خواهد ماند.