مبارک، بن علی، نوبت سید علی؛ شعار گروهی از ایرانی‌ها در فرانکفورت آلمان

06 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


گروهی از ایرانیان مقیم فرانکفورت آلمان، ۵ دی ماه برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ با سر دادن شعارهایی مانند « مبارک بن علی نوبت سید علی» در حمایت از قیام مردم ایران و گرامیداشت چهلم کشته شدهای تظاهرات در ایران تجمع کردند.