تجمع ایرانیان هامبورگ: خامنه‌ای حیا‌کن، مملکتو رها کن

28 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


در ادامه اعتراضات شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور در حمایت از اعتراضات مردمی به گرانی بنزین در شهرهای مختلف ایران گروهی از شهروندان ایرانی مقیم آلمان با تجمع در همامبورگ و با سر دادن شعارهایی مانند «خامنه‌ای حیا کن مملکتو رحا کن» از معترضین حمایت کردند.