نمایشگاه ابزار الکترونیک در برلین

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی IFA در برلین که دیروز به روی عموم گشوده شد و تا ۵ سپتامبر ۱۴ شهریور ادامه خواهد داشت امسال صحنه عرضه آخرین فناوری ها و ابزار الکترونیکی از جمله وسائل برقی خانگی هوشمند است.