دیپلمات موثر در اتحاد دو آلمان، درگذشت

13 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هانس دیتریش گنشر، وزیر خارجه پیشین آلمان در ۸۹ سالگی درگذشت. آقای گنشر در دوران وزارت خود نقش مهمی در پیوستن دو آلمان غربی و شرقی ایفا کرد.