نشست مقامات ایران و آلمان در تهران

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر اقتصاد آلمان به همراه هیأتی از مقامات بلند پایه، از جمله وزیر انرژی، و صاحبان عمده مشاغل این کشورروز دوشنبه، بمنظور گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری، با مقامات جمهوری اسلامی ایران به گفتگو نشستند.