مساله «پناهندگان» یکی از چالش های اصلی انتخابات پیش روی آلمان

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امیدوار است که برای چهارمین بار در صدر قدرتمندترین اقتصاد اروپا و موتور محرکه این اتحادیه بنشیند. مساله پناهندگان یکی از چالش های اصلی در انتخابات پیش روی آلمان است.