زمین تشنه، موج خشکسالی؛ اینجا آلمان است

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلمان تحت تاثیر موج گرمای شدید قرار گرفت. بخش های وسیعی از اروپا نیز از خشکسالی و گرمای زیاد رنج می‌برند؛ میزان محصولات آسیب دیده و آتش سوزی مزارع در سراسر اروپا در حال افزایش است. به نظر نمی‌رسد شرایط آب و هوایی رو به بهبودی برود. دما در برخی مناطق آلمان، از ۱۰۲ فارنهایت (۳۸.۹ سانتیگراد) گذشت.