آشنایی با زنان آلمانی، ابتکاری جدید برای جذب شدن پناهجویان در جامعه آلمان

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از آلمانی ها برای درآميختن پناهجويان با جامعه خود در اقدامی ابتکاری و داوطلبانه تصميم گرفته اند با آموزش فرهنگشان به پناهجويان مرد به آنها امکان دهند که با آشنايی با زنان آلمانی اساس زندگی خانوادگی آينده شان را پی ريزی کنند.