ابتکار چند شرکت آلمانی: تشکیل ارکستر سمفونی از با حضور کارکنان

30 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از بزرگترین شرکت های آلمانی دست به یک ابتکار زده و هماهنگی با یکدیگر را به مرحله تازه ای سوق داده اند؛ با تشکیل گروه ارکستر سمفونی خودشان. کارمندان این شرکت ها می گویند نواختن با یکدیگر برای آنها تنها یک سرگرمی نیست بلکه به آنها کمک می کند در طول روز و در اداره با هم بهتر کار کنند.