۲۵ سال از فرو ریختن دیوار برلین گذشت

17 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فردا یکشنبه بیست و پنجمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین است . به این مناسبت رهبران جهان در کنار رهبران آلمان و مردم آن کشور شکستن این دیوار توسط مردم و اتحاد آلمان را یاد می کنند.