درخواست یک حزب آلمانی برای اخراج مهاجران

09 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حزب اتحاد سوسیال مسیحی آلمان در واکنش به حمله هفته گذشته در شهر برلین، خواستار اخراج مهاجرانی شده است که از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا می رسانند. این حزب می گوید آلمان نباید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار پناهجو بپذیرد. گزارش نیلوفر پورابراهیم