آلمان در پی تسهیل اخراج مهاجرانی است که دست به کارهای غیرقانونی می زنند

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلمان با تدوين برنامه ای در صدد اجرای قوانين سخت گيرانه تری در جهت اخراج خارجيانی است که دست به اقدامات غير قانونی می زنند. اين اقدام در واکنش به ناآرامی های شب سال نو ميلادی در کلن صورت می گيرد.