نمایشگاه هنر در برلین

19 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی که آثار هنری برلین را به نمایش می گذارد بعد از یکسال تعطیلی، برای بازسازی ساختمان موزه در پایتخت آلمان دوباره به روی عموم گشایش یافت.نمایشگاه "هنر در برلین از ۱۸۸۰ تا ۱۹۸۰" در موزهء "برلینیشه گلری" شکوفایی صحنهء هنر در این شهر را از زمان قیصر تا دوران دیوار برلین دنبال میکند.