برلین شهر نقاشی های گرافیتی؛ نمایشگاهی به وسعت یک شهر

29 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاید در بسیاری از شهرهای دنیا، نقاشی های دیواری را تخریب بافت شهری بدانند و در صدد پاک کردن آثار گرافیتی برآیند. اما برلین، که شهر گرافیتی است، گالری افتتاح کرده تا از این هنر خیابانی تجلیل کند.