نمایشگاه آثار «ایو تانگی» از هنرمندان جنبش سورئالیستی در آلمان

21 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه جدیدی در آلمان آثار ایو تانگی از هنرمندان پیشگام در جنبش سوررئالیستی را به بازدیدکنندگان عرضه می کند.