دولت آلمان به شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا کمک می‌کند؛ دولت مرکل چه امتیازی گرفت

08 خرداد 1399