بازرسی پلیس آلمان از منزل کمک‌خلبان هواپیمای سقوط کرده

07 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شواهد تازه به دست آمده از کمک خلبان هواپیمای ساقط شده شرکت هوایی جرمن وینگز نشان میدهد، او بیمار بوده و نباید پرواز میکرد. پلیس آلمان شب گذشته برای یافتن سرنخ هایی برای کشف علل سقوط هواپیمای ایرباس آلمانی، به منزل آندرئاس لوبیتز رفت و آنجا را بازرسی کرد.