محاکمه عضو سابق نازی ها در ۹۳ سالگی

02 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسکار گرونینگ، ۹۳ ساله، از طرفداران حزب آلمان نازی، روز سه شنبه به پای میز محاکمه کشانده شد. این اولین روز محاکمه او بود. او متهم است در جرم کشتار یهودیانی که سازمان اطلاعات نازی به اتاق های گاز فرستاد، شریک بوده است.