درخواست ایران و عربستان از شرکت های آلمانی: یکی از ما را انتخاب کنید

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت های آلمانی برای تجارت و همکاری های فنی و اقتصادی با ایران و عربستان سعودی با انتظارات غیر منتظره ای روبرو شده اند.