تاثیر نازی ها و جنگ جهانی دوم بر هنر اروپا در نمایشگاه "سالهای تاریک" در برلین

05 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نمایشگاه "سال های تاریک" تاثیر آلمان نازی و جنگ جهانی دوم بر فرهنگ و هنر اروپا با بیش از ۶۰ اثر در چهار گروه اصلی در معرض دید تماشاگران قرار گرفته است.