کمک خلبان آلمانی طبق مدارک پزشکی نباید سر کار می رفت

08 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات قضایی آلمان اعلام کرده اند که کمک خلبان پرواز بارسلون به دوسلدورف که هواپیما را عمدا به زمین زد، طبق مدارک پزشکی نباید سر کار حاضر می شد.