رقص اعتراضی شهروندان گرجستانی مقابل سفارت روسیه در تفلیس

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از شهروندان تفلیس، پایتخت گرجستان، در اعتراض به زندانی شدن نادِژدا ساساوچِنکو خلبان اسیر اوکراینی در روسیه در مقابل سفارت روسیه در این شهر مراسم رقص برگزار کردند.